top of page
Zoeken

Stichting iDb


Gemeenten zijn verplicht om een discriminatievoorziening aan te bieden aan hun inwoners. Dit wordt in de praktijk opgevuld door stichtingen en andere organisaties die zich hierop focussen. Stichting iDb is de discriminatievoorziening voor de regio Haaglanden (met uitzondering van Den Haag zelf). Leiden is daarmee onderdeel van hun werkgebied. De stichting is dan ook incidenteel gespreks-/samenwerkingspartner van COC Leiden en recent ook te gast in De Kroon om uit te leggen wat zij doen en het doel van melden van discriminatie te benadrukken.


Als discriminatievoorziening opereert Stichting iDb als informatieplatform, voorlichter en meldpunt. Dit houdt in dat zij informatie verstrekken over discriminatie en cijfers hierover inzichtelijk maken. Zij geven voorlichting op scholen, bedrijven en instellingen over discriminatie en zij behandelen meldingen en klachten van discriminatie die bij hun worden gedaan. Hun meldingen en behandeling daarvan staan los van de politie en de statistieken die zij hiermee inzichtelijk kunnen maken worden gerapporteerd aan de (lokale) overheid. Deze statistieken kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om beleid op te maken.


Het melden staat dan ook centraal. Het is welbekend dat de aangiftebereidheid onder LHBTI+ erg laag is. Veel incidenten van discriminatie worden niet gemeld bij de politie om verscheidene (en vaak ook begrijpelijke) redenen. Toch betekent dit dat de cijfers die bekend zijn over discriminatie een veelal vertekend beeld geven. De praktijk is vaak erger dan in de cijfers terugkomt omdat maar een deel inzichtelijk is. Stichting iDb hoopt daarin een gat te vullen met hun taak als meldpunt.


Eén van de redenen dat mensen niet snel geneigd zijn een incident bij de politie te melden is omdat men twijfelt of het wel echt discriminatie is wat hun is overkomen. Ze hebben dan misschien wel het gevoel dat ze zijn benadeeld maar de drempel naar de politie lijkt dan alsnog snel te groot. Het is vervelend maar voor de politie waarschijnlijk niet interessant. Stichting iDb opereert vanuit het gevoel van de melder. Als jij het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd of als jij ziet dat dat bij een ander gebeurt, dan gaat men daar ook van uit en pakken ze je melding graag op.


Wordt er dan ook werkelijk wat gedaan met je melding bij Stichting iDb? Dat hangt volledig af van jouw wensen. Allereerst heb je de optie om meldingen anoniem te doen. Je melding wordt in dat geval verwerkt voor de statistieken maar men gaat er in beginsel dan wel vanuit dat je geen verdere actie van de stichting verwacht. Desalniettemin heb je ook wel de mogelijkheid om te bellen en anoniem om advies te vragen mocht je toch iets meer hulp nodig hebben.


Vind je het niet nodig om anoniem te blijven dan krijg je twee opties tot het doen van een melding: “alleen een melding” of het indienen van een “klacht”. Bij alleen een melding gaat men er weer vanuit dat je geen verdere actie van hun verwacht maar wordt je melding wel verwerkt. Dien je een klacht in, dan wordt er binnen enkele dagen contact met je opgenomen door een klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar kijkt dan samen met jou naar de omstandigheden en wat ze eventueel voor je kunnen betekenen.


Hoe ver de stichting gaat zal altijd afhangen van de omstandigheden en jouw wensen. Ze kunnen in gesprek gaan met degene die jou heeft benadeeld (bijvoorbeeld wanneer het je leidinggevende of docent is). Ze kunnen je doorverwijzen naar andere organisaties of partijen. Ze helpen soms ook met het rechtsproces. Zo probeert de stichting voor ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk beschermd blijft tegen discriminatie maar ook de drempel te verlagen om hulp te zoeken als het toch gebeurt.


Is jou iets overkomen, voel je je hierdoor gediscrimineerd of benadeeld en wil je hier advies over? Heb je discriminatie zien gebeuren dat je wil melden? Of wil je meer informatie? Ga naar https://stichtingidb.nl/.


Geschreven door Peter Schaap

14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page