top of page

VERTROUWENSPERSONEN

Waarom?

Het COC Leiden biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom heeft COC Leiden omgangsregels opgesteld.

 

Toch kan het zo zijn dat je last ervaart van pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit kan klein of groot zijn. Denk aan: roddelen, schelden, negeren, isoleren, bespotten, treiteren, intimiderende opmerkingen,  dreigen met fysiek geweld,  voortdurende geintjes,  dubbelzinnige opmerkingen,  oneerbare voorstellen,  speciale blikken,  ongewenste aanraking,  aanranding of verkrachting,  geweld… Kortom: het kan zo zijn dat jij je niet goed bejegend voelt waardoor je  niet meer of met minder plezier bij activiteiten van COC Leiden bent.  Dat is niet fijn!

 

We zijn er om je te helpen

Je kan voor opvang en begeleiding terecht bij een van de mensen van het Team Vertrouwenspersonen. We nodigen je uit om met een van ons te komen praten daarover. Je kan je verhaal kwijt en wij luisteren vooral naar je, zodat je er niet in je eentje mee blijft zitten. Samen bepalen we  welke mogelijke acties jij zou kunnen ondernemen om tot een voor jou bevredigende oplossing te komen. Soms is het gesprek met een van ons  al genoeg, soms is er meer nodig.  Altijd is het zo dat jij degene bent die bepaalt of en wat er verder nog moet gebeuren. Met de vertrouwenspersoon kan je daarover sparren. Wat kan jij zelf? Waar heb je steun nodig van iemand en waar kan de vertrouwenspersoon  jou verder bij ondersteunen? Wij zijn er voor jou!

 

Alles wat je zegt in een gesprek met een van ons is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon zonder jouw toestemming daar niets mee doet.  Jouw melding blijft anoniem. Ook binnen de rest van het COC Leiden. Dus voel je vrij om contact op te nemen.

 

Het team

 

 • Johan Baas

   

 • Carla Schoenmakers

   

 • Juan Walter

   

 • Fiet Meijer

   

Allen zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn bekend met de cultuur binnen COC Leiden. Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij het COC Leiden.

 

Melden

 

Per mail

Neem contact op via: vertrouwenspersoon@coc.nl . Alleen het team Vertrouwenspersonen heeft toegang tot deze mailbox.

 

Per telefoon 

via COC : 020 62 34 596, dan wordt er een bericht doorgegeven aan het team.

 

Per post

COC Nederland, tav vertrouwenspersoon.
Postbus 3836
1001 AP  Amsterdam

bottom of page