top of page

OMGANG

Hoe gaan we met elkaar om?

COC Leiden komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s).

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in onze regio. We streven naar een samenleving waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Wij vinden het dan ook belangrijk om goed te kijken hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar met respect behandeld en dat wij als COC Leiden een veilige plek zijn waar iedereen samen kan komen. 

Daarnaast bewaken we elkaars grenzen, doen we niet mee aan pesten en spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag. Indien nodig zijn er ook vertrouwenspersonen aanwezig met wie je contact kan opnemen.

Een volledig overzicht van onze gewenste gedragsvormen vind je op de pagina Documenten onder het kopje 'omgang'. Via het kopje Vertrouwenspersonen vind je hun contactgegevens.  

bottom of page