top of page

BESTUUR

Bestuur

 

Wat doen we?

Onze taak is om al onze werkgroepen te faciliteren we zijn verantwoordelijk voor de (dagelijkse) gang van zaken van de vereniging. Dan hebben we het over de financiën, de administratie en het beheer. Ook hebben we een adviserende en soms meewerkende rol richting de werkgroepen en hun coördinatoren. Verder zien we erop toe dat COC Leiden/De Kroon een 'safe space' zijn voor onze community en al onze bezoekers. Dat betekent bijvoorbeeld beleidsafspraken maken en zorgen dat ze worden uitgevoerd. Een ander belangrijk onderdeel van ons werk is samenwerken en contacten onderhouden met belangrijke samenwerkingspartners zoals de gemeente Leiden en eventuele andere gemeentes in ons werkgebied, maatschappelijke organisaties, de EL Cid commissie en andere LHBTI+-organisaties of partijen in de Leidse regio. COC Leiden maakt onderdeel uit van de Federatie COC Nederland, met 19 andere lokale COC-verenigingen. Het DB heeft daarom jaarlijks ook regelmatig overleg met collega's van andere COC verenigingen en het hoofdbestuur.

 

Als bestuurslid ben je het aanspreekpunt voor een aantal werkgroepen en spreken we met elkaar af welke taken onder je verantwoordelijkheid vallen. Een werkgroep heeft een coördinator en een aantal leden, en die zijn weer gekoppeld aan een bestuurslid. Daar waar dat nodig is, wordt er zoveel mogelijk (onderling) samengewerkt en afgestemd. 

We komen in principe tweewekelijks bijeen voor een bestuursvergadering. Dan nemen we de stand van zaken door,  bespreken vragen, verzoeken en voorstellen en nemen besluiten. We starten meestal rond 19.00 en zijn om 20.30 uur klaar. Heb je een vraag, of is er iets specifieks waar je aandacht voor wilt vragen, mail naar bestuur@cocleiden.nl en we zetten het op de agenda van ons overleg.

Debbie foto- Isabell Janssen._edited.jpg

Secretaris

Secretaris
Debbie foto- Isabell Janssen._edited.jpg

Debbie Helaha

Voorzitter
Debbie foto- Isabell Janssen._edited.jpg

Martin Frank

Penningmeester
bottom of page