BESTUUR

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit zes verschillende mensen. Zij bekleden de volgende functies;

Voorzitter: Debbie Helaha

Secretaris: Openstaande vacature

Penningmeester: Martin Frank

Algemeen bestuurslid: Alex van der Slot

Algemeen bestuurslid: Erik van der Sant

Algemeen bestuurslid: Anja Schrage 

Elk bestuurslid heeft gesolliciteerd voor zijn/haar/hun functie en is na een stemming tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) ingestemd. Zij gaan hierbij akkoord met een termijn van twee jaar, na deze periode kunnen zij opnieuw ingestemd worden voor een volgende termijn. Als de ALV niet plaats kan vinden kunnen interim bestuursleden worden benoemd in afwachting van de stemming. Bij elke aanstelling overlegt het bestuur met de BAC (benoemingsadviescommissie).

Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor verschillende werkgroepen en taken binnen de vereniging. De werkgroepen bestaan uit leden en één coördinator, en die is gekoppeld aan een bestuurslid. 

Zo heeft elk bestuurslid een eigen portefeuille met de werkgroepen waar zij verantwoordelijk voor zijn, evenals andere taken binnen de vereniging. Het bestuur komt tweewekelijks (even weken) op maandag bijeen voor overleg en om besluiten te nemen over actuele onderwerpen. De vergadering begint om 19.00 uur. Als je aandacht wilt vragen voor een specifiek onderwerp, meld je dan even aan via de secretaris, via secretaris@cocleiden.nl

debbie.jpg

debbie.jpg

Alex Van Der Slot

Algemeen bestuurslid
debbie.jpg

Martin Frank

Penningmeester
debbie.jpg

Debbie Helaha

Voorzitter
debbie.jpg

Secretaris

Secretaris
debbie.jpg

Erik van der Sant

Algemeen bestuurslid
debbie.jpg

Anja Schrage

Algemeen Bestuurslid