top of page

Meet The Team

VOORLICHTING

COC Leiden verzorgt interactieve voorlichtingslessen over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Met name onder jongeren zijn dit vaak spannende onderwerpen.

Tijdens een voorlichtingsles gaan 2 vrijwilligers van COC Leiden op basis van eigen ervaringen en verhalen in gesprek met de deelnemers.

De voorlichtingen zijn interactief en laten deelnemers nadenken over hun normen en waarden omtrent seksuele diversiteit, discriminatie en pesten van LHBTI+'ers.

We verzorgen ongeveer honderd voorlichtingen per jaar in de regio Leiden. Deze voorlichtingen geven we aan leerlingen en studenten en ook bij buurthuizen, religieuze instellingen, docentenopleidingen, etc.

Bovendien zijn onze voorlichtingen op maat. Onze vrijwillige voorlichters worden professioneel begeleid en regelmatig getraind.

ONZE VOORLICHTERS

De voorlichtingsgroep is een enthousiaste groep mensen met veel ervaring in het praten met jongeren over seksuele en genderdiversiteit. De groep bestaat uit ongeveer 20 LHBTIQ+-voorlichters die intern opgeleid zijn om een open en veilige sfeer neer te zetten. Tijdens de voorlichting vertellen ze uit eigen ervaring. Docenten geven aan dat de persoonlijke verhalen van de voorlichters veel indruk maken op de leerlingen.

VOORLICHTER WORDEN?

Wij zijn op zoek naar nieuwe voorlichters om het huidige team te versterken! Geïnteresseerd om aan de slag te gaan als voorlichter? Stuur dan een e-mail naar voorlichting@cocleiden.nl

interactief.jpg

MAATWERK DOOR ERVARINGSDESKUNDIGEN

De kracht van de voorlichting zit in het feit dat deelnemers in contact komen met ervaringsdeskundigen. Iedereen die namens COC Leiden voorlichting geeft, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele of genderdiversiteit. Het eigen verhaal vormt een belangrijke basis van de voorlichting en nodigt deelnemers uit tot vragen stellen. 

De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij verschillende middelen worden ingezet, variërend van een kringgesprek tot een rollenspel. Actieve deelname en betrokkenheid van de groep staat voorop. 

Voorlichters streven naar het creëren van een open sfeer waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen. 

De voorlichting wordt op maat gemaakt doordat er, afhankelijk van wat er in de groep leeft, werkvormen worden ingezet die aansluiten bij de groep. Geen groep is hetzelfde en zo is ook elke voorlichting weer anders.

VOOR SCHOLEN

COC Leiden geeft al jaren voorlichtingslessen op scholen in het voortgezet onderwijs op alle niveaus (van praktijkonderwijs tot gymnasium) in de regio Leiden.

Ook is de voorlichthingsgroep al jaren onderdeel van modules binnen het hbo en mbo, bijvoorbeeld bij docentenopleidingen voor zorg en welzijn.

Studenten worden gestimuleerd om na te denken over wat zij op hun toekomstige werkplek kunnen betekenen rondom gender- en seksuele diversiteit. 

handen.jpg

MELD JE AAN!

Heb je interesse in voorlichting bij jou op school of in jouw organisatie? Meld je dan aan via onderstaande aanmeldknop:

KOSTEN

De kosten bedragen € 20,00 per les van 50 minuten;

€ 40,00 voor een blokuur van 100 minuten. 

Aanmelden voor voorlichting dient via het aanmeldformulier te geschieden. Heeft u andere vragen/opmerkingen, mail dan naar voorlichting@cocleiden.nl

bottom of page