top of page
Zoeken

LHBTI+.... Regenboogkunstwerk

Bijgewerkt op: 18 jul. 2021

Een Regenboog kunstwerk in de openbare ruimte in de stad Leiden


In 2018 ondertekende gemeente Leiden het Regenboogakoord.. Daarin spraken alle Leidse politieke partijen afspraken zich in te zetten voor emancipatie, een grotere zichtbaarheid van LHBTI-ers en op te staan tegen discriminatie en uitsluiting. In 2019 heeft het gemeentebestuur de notitie besteding Regenbooggelden aangenomen. In die notitie staat vermeld op welke manier gemeente Leiden het fonds voor Regenbooggelden en het ministerie van OCW gaat gebruiken. Zo wil het bestuur ervoor zorgen dat LHBTI-ers zich meer gesteund, veilig en weerbaar voelen. Zo willen ze een iconisch regenboog-kunstwerk of -element in de stad. Zo wil Leiden letterlijk laten zien dat iedereen welkom is in onze stad.


Het Lucas van Leyden Fonds is verantwoordelijk voor de aanvragen van (tijdelijke) publieke kunstwerken in gemeente Leiden. Deze aanvragen zijn voor iedereen toegankelijk. COC Leiden heeft gebruik gemaakt van deze optie naar aanleiding van haar taak binnen gemeente Leiden en omstreken. COC Leiden maakt zich hard voor de belangen van de Regenboog community en doet altijd haar best om te zoeken naar verbinding binnen de gehele maatschappij. Na een eerder Regenboogkunstwerk (Regenboog zebrapad) is het verlangen gebleven naar een meer permanent zichtbaar kunstwerk in Leiden te hebben. Met deze opdracht wordt ook voldaan aan de behoefte van gemeente Leiden wat betreft zichtbare cultuur. Bij deze behoefte is wethouder Yvonne van Delft nauw betrokken. Zij is onder andere verantwoordelijk voor Cultuur in gemeente Leiden. Zij heeft eerder aangegeven niet nog een Regenboog zebrapad te willen plaatsen maar ze wil graag een kunstwerk in de openbare ruimte dat wordt geweid aan inclusiviteit. Het liefst een kunstwerk dat tegelijkertijd een mooie ontmoetingsplek kan worden. Hoe dit kunstwerk eruit komt te zien ligt bij de kunstenaar die dit project gaat realiseren en het Lucas van Leyden Fonds.


Voor het hele proces van initiatief tot realisatie van het kunstwerk is een divers samengestelde klankbordgroep betrokken, verschillende mensen uit de regenbooggemeenschap en mensen die gemeenschap een warm hart toedragen. Een divers gezelschap waarin het onder andere het onderwijs, de horeca, maatschappelijke organisaties, universiteit en kunst en cultuur zijn vertegenwoordigd.

De klankbordgroep heeft rekening gehouden met de wensen vanuit de regenboog gemeenschap, gemeente Leiden, Leidse inwoners en een mogelijk openbare plek. Uit een selectie van vijf kunstenaars is uiteindelijk Koen Hauser aangewezen om een werk te maken ter bevordering van de zichtbaarheid van Leidse ‘Rainbow Community’ en de verbinding tussen alle inwoners van gemeente Leiden.


Koen Hauser is beeldend kunstenaar, fotograaf en maakt zelf deel uit van de Leidse LHBTI+ gemeenschap. In een interview geeft Koen Hauser aan dat hij belangrijke waarden heeft die hij ook graag terug in het kunstwerk wilt zien; inclusie, respect, het recht om gehoord te worden en het recht om jezelf te zijn. Het gaat voornamelijk om het universele aspect van respect en vrijheid. De focus op dat was ons allemaal bindt. Hij gaat op zoek naar verhalen de stad en naar plekken die van belang zijn voor onze geschiedenis, hij vindt het belangrijk dat hij daar iets mee kan en het kunstwerk past in de historische stad Leiden.


Hoe nu verder

Koen Hauser heeft inmiddels met een aantal mensen uit onze gemeenschap een fotosessie gehouden, om te bekijken of hij deze of onderdelen van de foto's later kan gebruiken om een 3D scan van te maken voor het kunstwerk. Want hoe mooi zijn als je op deze manier vereeuwigd wordt in een openbaar kunstwerk die staat voor verbinding. Verder zitten we midden in het proces voor de onvermijdelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning en hebben we contact opgenomen met verschillende 'bewoners' van de beoogde plek voor het kunstwerk. Hierover later meer!


Romy van Keppel

47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page