COC in de maatschappij...


Er zijn wel 20 COC’s in Nederland. Elk van deze COC’s zetten zich in voor de LHBTI+ gemeenschap binnen hun regio. Van de organisatie van specifieke events tot voorlichting op scholen en gezellig kennis maken. Ze doen het allemaal. COC Nederland zet zich in voor de LHBTI+ gemeenschap op landelijk en internationaal niveau.

Maar lang niet alles wat de COC’s doen haalt de media. In dit stuk wil ik daarom graag een aantal zaken belichten waar wij, COC Leiden, en andere COC’s zich hebben ingezet voor de community.


Als we kijken naar de afgelopen maanden, op zowel nationaal als internationaal niveau, heeft de LHBTI+ community veel te verduren gehad. Wij als COC Leiden doen ons best om aanwezig te zijn, zowel zichtbaar als onzichtbaar.


Anti-homoverklaringen

In november 2020 raakte minister Arie Slob in opspraak vanwege zijn goedkeuring voor het gebruik van anti-homoverklaringen door scholen. Hier kwam hij later op terug, maar de toon was al gezet. Zo kwam er aan het licht dat er vele scholen zijn die een anti-homoverklaring hanteren. Ook in onze eigen regio bleek er een school te zijn met een beleid betreffende homoseksualiteit. Op het Driestar College in Leiden, een van de grootste reformatorische middelbare scholen van Nederland, volgde bestuurder Wim de Kloe de discussie over anti homoverklaringen nauwgezet. Hij benadrukt dat zijn school, met vestigingen in Leiden en Gouda, geen ’specifieke verklaring’ over homoseksualiteit laat ondertekenen door ouders. Wel moeten ze verklaren dat zij de grondslag van de school onderschrijven. Die visie is helder. „Simpel gezegd: onze leerlingen mogen homo zijn, maar het niet doen”, zegt De Kloe. Wat gebeurt als een leerling uit de kast komt op school? „Als een leerling een homoseksuele leefwijze heeft, dan gaan we het gesprek aan.”

Wij als COC Leiden zette serieuze vraagtekens bij dit beleid en de veiligheid van de leerlingen. Belemmert dit beleid niet de ontwikkeling van leerlingen? Durven kinderen wel zichzelf te zijn? Je in willen zetten voor de veiligheid van de leerlingen en tegelijkertijd iemands wezen afwijzen lijkt ons (haast) onmogelijk. Daarom hebben wij een uitnodiging verstrekt aan het Driestar College om hierover met hun in gesprek te gaan. In dat gesprek zouden wij graag over bovengenoemde onderwerpen praten, zodat we samen verder kunnen komen. Met het belang van de leerlingen voorop. Helaas hebben wij tot op heden geen antwoord mogen ontvangen.


Studentenvereniging

In 2020 kwam ook Navigators Studentenvereniging Leiden (NSL) weer in opspraak. De commotie begon in 2019 toen een artikel in de universiteitskrant Mare suggereerde dat homoseksuelen niet toegelaten zouden worden tot het bestuur van de NSL. Na meerdere gesprekken met de universiteitsraad en de vereniging Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) kon niet worden aangetoond dat er sprake was van discriminatie. Maar in 2020 kreeg onder andere Sleutelstad een geheim document; Koersbepaling Homoseksualiteit. Hierin staat niet expliciet dat de Navigators homoseksuelen niet toelaten in het bestuur maar er staat wel in dat de vereniging niet positief staat tegenover relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.


Naar aanleiding van dit document is er gesproken met verschillende belanghebbende partijen zoals Christenqueer en COC Leiden. Er was grote ophef of de Navigators Studentenvereniging Leiden nog wel subsidie mochten ontvangen. Onze eigen voorzitter Debbie Helaha doet, in een telefoongesprek met Sleutelstad, een open uitnodiging voor NSL om samen in gesprek te gaan. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. “Als dat niets oplevert, kan de gemeente wat ons betreft ook overwegen de subsidie in te trekken”.

Uiteindelijk heeft de Navigators Studentenvereniging Leiden verklaard zich niet te vinden in de koersbepaling die opgesteld is door Navigators Nederland. ’De door Navigators Nederland beschreven visie is geen afspiegeling van de visie van NSL, is niet door NSL onderschreven en heeft geen invloed op het lokale beleid’, zo staat in de verklaring.

Hiermee lijkt de zaak gesloten en we hopen van harte dat als er dergelijke belemmeringen zijn, mensen met ons contact opnemen. Wij staan altijd open voor een gesprek.


Geweld

Vorig jaar december kwam ook het nieuws naar buiten dat twee mannen onder valse voorwendselen op date zijn gelokt. Eenmaal aangekomen bij de afgesproken locatie werden zij gevangen genomen en vast gehouden. Tijdens deze gijzeling werden ze mishandeld en gedwongen om geld over te maken. Beide mannen dachten op date te gaan met een jongeman via een dating app. We zijn toen in gesprek geweest met Roze in Blauw Den Haag en hebben een uitnodiging verstrekt voor de slachtoffers. Een uitnodiging om contact met ons te hebben, om hulp te ontvangen en om een veilige plek te hebben. Afgelopen 2 maart bleek de recherche twee verdachten, mannen van 17 en 20 jaar, uit Leiden te hebben aangehouden. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter- commissaris en zitten nog vast. Op 10 maart kwam het nieuws naar buiten dat er nog twee Leidenaren, van 18 en 26 jaar oud, zijn aangehouden in verband met deze zaak.

Toen dit nieuws naar buiten kwam zijn wij heel erg geschrokken. We hopen dat iedereen veilig is om te zijn wie ze zijn, om vrij lief te kunnen hebben. Deze gewelddadige incidenten hebben ons dan ook erg verdrietig gemaakt en we hopen dat de slachtoffers de juiste steun krijgen. We zijn wel enigszins opgelucht om te lezen dat er vier verdachten zijn aangehouden, we hopen dan ook op een eerlijk proces waarbij de verdachten verantwoordelijk worden gehouden. Dit zou niet mogen gebeuren, nooit niet.


Tijdens deze incidenten bleven wij meer op de achtergrond. Dit komt ook door ons geloof dat we meer bereiken door contact te maken, dan door aantijgingen te maken. Wij zijn er in eerste instantie altijd voor alle mensen binnen de LHBTI+ community. We willen graag een veilige plek zijn en opstaan voor de belangen van onze mensen.

In sommige gevallen treden wij meer op de voorgrond, we nemen een standpunt in en staan daar zichtbaar achter.


#STOPwegkijken!

Meest recent is de schrijfactie en demonstratie naar aanleiding van de aflevering BOOS. In het programma BOOS worden we meegenomen in de strijd die Leon Houtzager levert. We zien hoe hij in actie is gekomen door een brief van de dominee Anthonie Kort in Krimpen aan den IJssel. In deze brief roept de dominee het stadsbestuur op homoseksuelen uit te bannen. Leon heeft zelf vele jaren in Krimpen aan den IJssel gewoond en besluit de dominee zelf aan te schrijven. Hij heeft ook aangifte gedaan. Voor beide acties komt nul op rekest. Het OM geeft aan geen vervolgstappen te maken omdat het vrijheid van godsdienst betreft, en de dominee reageert nergens op.