Bestuurszaken


Beste lezer,

Hierbij geef ik je een update van wat er in de afgelopen maanden voor ons als bestuur en vereniging de afgelopen maanden is gebeurd. Het was (en is) een enorme uitdaging om de boel draaiende te houden, gezien de beperkte mogelijkheden door de coronamaatregelen. Ook hebben we op een aantal belangrijke plekken nog steeds vacatures en heeft Alex van der Slot, een spil voor onze horeca en het pand, te kampen gehad met gezondheidsproblemen. Gelukkig hebben we dankzij de inzet, energie en betrokkenheid van de vrijwilligers toch weer wat activiteiten en events kunnen organiseren en hebben we als bestuur ook niet stilgezeten.

Ik wens je veel leesplezier!


Hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Debbie Helaha, voorzitter COC Leiden


Algemene Ledenvergadering COC Leiden 28 juni 2021 (op locatie en online)

In de vorige nieuwsbrief is hier al over verteld. Mocht je die niet hebben kunnen lezen, dan volgt hier een korte samenvatting.

- Jaarrekening 2020 is vastgesteld

- Mondelinge toelichting op het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021.

- Begroting 2021 volgt in een extra ALV in het najaar, daarover later meer.

- Anja Schrage en Erik van der Sandt zijn officieel voorgesteld aan de ALV en met instemming van de ALV door het bestuur benoemd als bestuurslid algemene zaken.

- Met heel veel dank voor hun getoonde inzet en werk, hebben we die avond met bloemen en waarderende woorden afscheid van hen genomen van: Herman Meulenbeld (penningmeester), Peter Schaap (secretaris) en Malika Koet (bestuurslid algemeen). Chris de Waard, Madelon Cramwinckel en Jeroen Haver van de benoemingsadviescommissie (BAC) en Wim Reinders van de Kascontrole Commissie (KCC)

Peter is sinds zijn vertrek als secretaris in december 2020 inmiddels alweer een paar maanden nauw betrokken bij de werkgroep PR en Communicatie. Malika is uiteraard niet meer weg te denken uit de vereniging en gaat zich in ieder geval weer verbinden aan Sunday Times.


Vacature secretaris

Bert Zinger was sinds 1 december 2020 secretaris a.i. nadat al een tijdje algemeen bestuurslid was. Tijdens de ALV kondigde hij aan zich niet verkiesbaar te stellen, wat we uiteraard heel jammer vonden. Bert heeft tot 1 oktober jl. de taken van secretaris nog waargenomen. Momenteel staat de vacature nog steeds open en worden de secretaris taken onderling in het bestuur waargenomen. Dat is uiteraard geen ideale situatie, we zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe secretaris!


El Cid week 16 – 20 augustus

Net als voorgaande jaren hebben we weer met een stand gestaan op de informatiemarkt van de El Cid, de introductieweek voor eerstejaars studenten aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Romy van Keppel (PR en Comm) en ik hebben in luttele weken voorafgaand aan de El Cid nieuwe flyers en promomateriaal ontworpen en besteld.

Dit jaar had de El Cid Commissie gekozen om de infomarkt niet een dag maar een hele week te laten duren. Gedurende vier dagen stonden daarom vele studentenverenigingen en andere organisaties zoals wij, in het Huigpark, in weer en wind.

We hebben ontzettend leuke enthousiaste reacties gekregen van bezoekers, (LHBTI+) jongeren die blij waren om ons daar te zien. Ook hebben we weer nieuwe contacten weten te leggen met een aantal studentenverenigingen. Leuk en interessant voor eventuele samenwerkingen in de toekomst. Met dank aan Romy, Mira, Remke, Kim, Hajo, Bonnie, Slava en Dennis voor de bemensing van onze mooi versierde kraam!


Open monumentendagen 11 en 12 september 2021

De Kroon was dit jaar een van de 30 gebouwen en monumenten in Leiden die fysiek bezocht konden worden. In dit weekend hebben we ruim 200 bezoekers mogen ontvangen die informatie over COC Leiden hebben gekregen en uiteraard over het pand. Het team van PR en Communicatie heeft met oude afbeeldingen en krantenknipsels uit het Gemeentearchief aan de Leidse Boisotkade, een kleine maar mooie en interessante overzichtstentoonstelling hebben gemaakt over de geschiedenis van het pand. Bezoekers konden deze en het pand uiteraard bekijken. Onze eigen Anja Schrage, gaf op zaterdag een persoonlijk rondleidingen door het pand. Wat bijzonder en goed is voor onze zichtbaarheid, is dat de Regenboogwandeling (ooit gemaakt door Peter van Eeten) in het programma van de Open Monumentendagen is opgenomen. Je kan deze uiteraard nog steeds lopen, klik hier voor de route.


Extra ALV 7 oktober 2021

Op deze datum hebben we een extra ALV gehouden (live en online). Hierin is de begroting voor 2021 vastgesteld en het gewijzigde en uitgebreide vrijwilligershandboek. Op de website kun je deze stukken verder vinden.

Martin Frank is door de ALV als nieuwe penningmeester benoemd. Martin liep sinds juli jl. al mee als aspirant-penningmeester en we zijn dan ook heel blij dat hij gekozen is. Martin is in het dagelijks leven privacy-officer bij het LUMC, van huis uit fiscaal jurist en is een aantal jaar geleden voorzitter geweest van COC Rotterdam. Daarnaast was hij ruim veertien jaar penningmeester van de stichting Vogelklas Karel Schot uit Rotterdam.

Felix Stam, coördinator van de werkgroep Politiek, heeft zich bereid verklaard om lid te worden van de kascontrole commissie. Zoals al was aangekondigd hebben we met bloemen en mooie woorden, afscheid genomen van Bert Zinger als secretaris. Bert gaat ons gelukkig niet helemaal verlaten, maar samen met Malika neemt hij de taken op zich van vrijwilligerscoördinator. Daar zijn we blij mee!

<