top of page
Zoeken
  • Redactie

Tien provinciale partijen tekenen Regenboog Stembusakkoord

Donderdag 9 maart tekenden 50plus, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, VVD, BBB, Volt en D66 de Regenboog Stembusakkoord. Met het ondertekenen van de stembusakkoord verklaren de partijen zich in te zetten voor een diverse en inclusieve provincie.


Na een regenboog verkiezingsdebat hebben tien politieke partijen zich uitgesproken zich in te zetten voor een aantal specifieke punten om de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen en andere groepen (LHBTI+-ers) te verbeteren in de provincie. “Wij zijn blij dat er een grote meerderheid binnen de toekomstige Provinciale Staten de Regenboog Stembusakkoord hebben getekend.” laat Marion Tahapary-Keislair, namens de drie Zuid-Hollandse COC’s weten.


LHBTI+ beleid

De fracties hebben uitgesproken dat er meer aandacht moet komen voor de positie van LHBTI+ers in Zuid-Holland. Zo moet er specifiek beleid ontwikkeld worden om bijvoorbeeld belangenorganisaties en gemeenten te ondersteunen om de positie te verbeteren. Maar ook deskundigheidsbevordering gestimuleerd moet worden. “Gelukkig gaat het in de grote en middelgrote steden in Zuid-Holland goed. Maar we hebben echt een verbeterslag te maken bij gemeenten waar minder inwonersaantallen zijn. Wij zijn blij dat partijen zich echt hard willen gaan maken om ook daar de LHBTI+ers te gaan ondersteunen.” aldus Marion Tahapary-Keislair.


Inzetten op kwetsbare groepen Ook hebben de partijen zich uitgesproken zich specifiek in te willen gaan zetten voor kwetsbare groepen binnen de LHBTI+ gemeenschap. Hierbij is te denken aan jongeren, ouderen, bi+, transgenders, intersekse personen, LHBTI+-ers van kleur en mensen die te maken hebben met intersectionele discriminatie om een combinatie van gronden. De provincie zal in de toekomst gemeenten stimuleren om meer aandacht te vragen voor veiligheid van LHBTI+ personen.


Voorbeeldrol

De provincie zal zich in de toekomst inzetten om het goede voorbeeld te geven als het gaat om diversiteit en acceptatie in het eigen beleid en de eigen organisatie, ook als werkgever. Daartoe worden bijvoorbeeld diverse verklaringen getekend zoals de Intersekse Verklaring maar ook de Charter Diversiteit voor een inclusieve en LHBTI+ vriendelijke werkvloer. Daarnaast gaat de provincie invoeren dat trans personen verlof krijgen tijdens hun transitie. Ook zal de provincie haar inwoners voortaan gender inclusief aanspreken in communicatie maar ook zorgen dat in folders en sociale media ook LHBTI+ers geplaatst worden.

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page