top of page
Zoeken
  • Redactie

Kort verslag ALV 6 maart 2023

Afgelopen maandag vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2023 plaats. Er waren circa 30 aanwezigen waarvan 21 leden. Hoewel er in 2022 wel ALV's gepland stonden, konden die wegens omstandigheden niet doorgaan. Daardoor is er helaas vertraging opgelopen kon er nog geen jaarrekening 2021 en begroting 2022 worden vastgesteld.


In die zin was het een spannende avond omdat we in een lastige situatie zitten.

De Kroon is sinds 1 november jl. dicht om een aantal redenen: de basis moet op orde en er is geen pandbeheerder meer. Verder is het heel belangrijk om goed te onderzoeken hoe we de baten en lasten weer goed in balans kunnen brengen, zodat het beheer en de administratie duurzaam blijft.

De voorzitter heeft een aantal zaken uiteengezet, een korte terugblik gegeven op 2021 en de penningmeester heeft een gedegen toelichting gegeven op de financiën. De vergadering verliep constructief en in een goede sfeer. Een aantal aanwezigen hebben zich na een oproep, aangemeld voor een verenigingscommissie om een aantal scenario's uit te werken voor bovengenoemde situatie.


Na de pauze is er afscheid genomen van drie vertrekkende vrijwilligers: Alex van der Slot en Erik van der Sant als algemeen bestuurslid, Koen Steneker als barvrijwilliger. Erik is twee jaar algemeen bestuurslid geweest en was portefeuillehouder van o.a. Jong&Out en Expreszo. De manier waarop hij zitting nam in het bestuur werd zeer gewaardeerd. Alex is 13 jaar lang horeca-coördinator geweest en altijd vaste en trouwe kracht van de Kroon. Sinds 2018 was hij algemeen bestuurslid. Onder zijn beheer zijn er vele feesten georganiseerd en konden de werkgroepen ervan uitgaan dat alles geregeld was: de bar, faciliteiten etc. Helaas moest hij door persoonlijke omstandigheden deze taken neerleggen. Gelukkig blijft hij wel betrokken als coördinator van Zóciëteit (ouderencafé) en Zonder Stempel (café de Roze Tulp voor LHBTI+-ers met een verstandelijke beperking). Koen Steneker is 10 jaar lang horeca-vrijwilliger geweest en heeft ook ontzettend veel gedaan voor de vereniging. Naast de vele bardiensten op zaterdagavonden en bij feesten, hebben hij en Alex tijdens corona de Kroon van een nieuw likje verf voorzien. Een enorme klus, maar ze deden het zonder morren.

COC Leiden dankt Erik en met name Alex en Koen enorm voor hun tomeloze inzet en werk en wenst hen veel succes in wat ze nog verder gaan doen.

Voorzitter Debbie Helaha had zich weer herkiesbaar gesteld, na een stemming van 21 leden, is zij met ruime meerderheid verkozen voor haar derde en tevens laatste termijn als voorzitter. De uitslag was: 17 stemmen voor, 3 tegen en 1 blanco. Van harte gefeliciteerd!


Na enkele rondvragen werd de vergadering rond 22.15 afgesloten.


Het bestuur is overigens dringend zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse en/of wil je weten wat je rol en taak is? Check dan op https://www.cocleiden.nl/bestuur of stuur een mail naar bestuur@cocleiden.nl





64 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page