Achter de schermen...


Op 2 juni 2022 was er in De Kroon een gezellige coördinator- en vrijwilligersavond met een gastoptreden van Stichting iDb. Ondanks dat er sinds de laatste lockdown al meerdere bijeenkomsten zijn geweest en uit eten gaan ook weer minder spannend is, voelde dit nog steeds als een nieuw thuiskomen. Onder het genot van een smakelijke hap, een lekker drankje, enkele gasten en elkaars aanwezigheid hebben we een informatieve en productieve avond gehad.


Bij aanvang om 18.30u is door voorzitter Debbie Helaha een Thais buffet (met vegan opties) geopend voor de aanwezigen. De aanwezigen waren een goede mix van bestuursleden, vrijwilligers en coördinatoren van verschillende werkgroepen en enkele gasten. Voor velen een welkom samenzijn. Aan de inmiddels welbekende kleine, ronde tafels verdeeld over de dansvloer van De Kroon werd er gezellig gegeten en gesproken. Nadat men klaar was met eten en de tafels waren afgeruimd is overgegaan tot de orde van de avond.


Allereerst heeft Debbie kort stilgestaan bij het overlijden van voormalig vrijwilliger en coördinator Ria Limburg. COC Leiden heeft in de dagen voorafgaand aan de avond het nieuws vernomen van een nicht van Ria. Ria wordt hierin uitvoerig door Debbie bedankt voor haar inzet en aanwezigheid in de loop der jaren.

Nancy Glazer is door Debbie voorgesteld. Nancy is een nieuwe vrijwilliger die een nieuwe groep wil opstarten; de Kunstclub. Nancy geeft een korte uitleg van haar kunstclub voor LHBTI+ mensen waarbij men verschillende kunstmedia af gaat. Aan het einde van de geplande serie bijeenkomsten wordt hetgeen wat er is gemaakt verzameld voor een tentoonstelling.


Dan is het woord aan Gislaine van Stichting iDb. COC Leiden heeft al vaker met Stichting iDb samengewerkt en zij zijn ook al eerder te gast geweest voor zo’n avond. Desalniettemin is nog niet iedereen bekend met de stichting en hun rol. Gislaine voorziet van uitleg. Voor meer informatie over de stichting, lees ons aparte artikel over de werkzaamheden van Stichting iDb. Tijdens de uitleg ontstonden er inzichtvolle discussies over hoe ver rechten en beschermingen gaan en wat de impact hiervan kan zijn.


Het volgende onderdeel was een korte terugblik op wat er de vorige keer is besproken toen Stichting iDb als gast aanwezig was. Daarna zijn de aanwezigen opgedeeld in kleinere groepen om onderling na te denken over hoe het gaat binnen COC Leiden en wat er eventueel nieuw of beter gedaan kan worden voor de interne inclusie en veiligheid.


De groepjes hebben druk onderling overlegd en hebben daarna kans gekregen om kort hun b