top of page

WERKGROEPEN

WERKGROEPEN

COC Leiden bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken voornamelijk uit werkgroepen. De vereniging telt meerdere werkgroepen en deze werkgroepen worden aangestuurd door één of meerdere coördinatoren. 

Elke werkgroep is gekoppeld aan een bestuurslid die de betreffende werkgroep in hun portefeuille heeft zitten. Hieronder vind je een kort overzicht van de werkgroepen. Veruit de meeste werkgroepen vallen onder de werkgroepen activiteiten, daarnaast zijn er advieswerkgroepen en overkoepelende werkgroepen. 

Voor vragen kun je mailen naar: info@cocleiden.nl

Op onze pagina AGENDA vind je een overzicht van komende activiteiten.

ACTIVITEITEN WERKGROEPEN

Er zijn in totaal 13 werkgroepen die activiteiten organiseren voor hun doelgroep. Op de pagina ACTIVITEITEN vind je meer informatie. De volgende werkgroepen zijn actief:

AUTIROZE

Regelmatig organiseert deze werkgroep ontmoetingsactiviteiten en houden zij zich bezig met het zichtbaar maken van mensen met autisme.

GENDERCAFÉ

De werkgroep wilt het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBTI+ geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving.

SUNDAY TIMES

Elke maand organiseert deze werkgroep een women- only meeting. De laatste zondag van de maand wordt De Kroon gebruikt om een gezellige avond voor vrouwen van alle leeftijdscategorieën te organiseren.

WENSOUDERS

De werkgroep is opgericht met het doel roze koppels te kunnen adviseren welke stappen nodig zijn om hun kinderwens vorm te geven.

BI+ LEIDEN

Organiseert elke twee zaterdag van de maand wisselende activiteiten voor mensen die op meer dan één gender vallen of nog zoekende zijn.

JONG&OUT

De werkgroep Jong&Out organiseert eens per maand een evenement. Van een spelletjes avond tot een kletsmiddag en andere leuke activiteiten. Het doel is om eren veilige plek te creëren waarbij je andere LHBTI+ jongeren kunt ontmoeten. 

ZÓCIËTEIT

Op één zondagmiddag in de maand organiseert deze werkgroep een gezellige bijeenkomst. Hier krijgen de 40+ bezoekers de kans om elkaar te leren kennen en gezellig een drankje te doen.

EXPRESZO

De werkgroep ExpresZo richt zich op activiteiten voor jong volwassenen tussen de 18-27 jaar. Eens per maand organiseren zij meetings waar ze bij elkaar komen in een gezellige sfeer. In het verleden is er al een pubquiz georganiseerd, een feest en een spelletjes avond.

COCKTAIL

De werkgroep wilt het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBTI+ geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving.

DE KUNSTCLUB

Organiseert een keer per maand een bijeenkomst waarin verschillende vormen van expressie worden beoefend, denk bijvoorbeeld aan tekenen, muziek, schilderen, schrijven, documentaires maken, fotograferen en nog veel meer. Ook worden er workshop georganiseerd.

ZONDER STEMPEL

Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking die ook lesbisch, homo- of biseksueel zijn.

FILMCLUB

organiseert vier keer per jaar een filmbijeenkomst. Bij elke film wordt een gastspreker uitgenodigd om over het thema met ons in gesprek te gaan.

WERKGROEP HORECA COC DE KROON

Dit is één van de grootste werkgroepen. Zij houden zich bezig met de horeca van COC Leiden, namelijk De Kroon. In De Kroon worden verschillende meetings vanuit het COC Leiden georganiseerd. Ook is De Kroon twee avonden in de week geopend voor bezoekers, en wordt De Kroon verhuurt aan andere organisaties. Deze werkgroep (mede-) organiseert evenementen en draagt zorg voor de bemanning van de bar.

ADVIES WERKGROEPEN

WERKGROEP ADVIES

Deze commissie zijn opgericht met het doel om het bestuur te voorzien van onafhankelijk advies.

advies.jpg

WERKGROEP KASCOMMISSIE

De leden van de Kascommissie werken nauw samen met de penningmeester van het bestuur. Hierbij hebben zij een adviserende en controlerende rol in de inkomsten en bestedingen van COC Leiden.

BENOEMINGSCOMMISSIE

Deze werkgroep neemt sollicitaties af voor nieuwe bestuursleden. In overleg met elkaar doen zij een advies aan het bestuur voor een mogelijk nieuw bestuurslid.

weneedyou.jpg

OVERKOEPELENDE WERKGROEPEN

Deze werkgroepen houden zich bezig met het verschaffen van informatie, advies en organiseren meetings ten behoeve van COC Leiden. Daarbij zijn zij niet gericht op één specifieke doelgroep, maar zij werken meer vanuit de visie van het COC Leiden.

PR&COMMUNICATIE

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle interne en externe vormen van communicatie vanuit COC Leiden. Daarbij geven zij advies aan het bestuur. Ook nemen zij de uitvoerende taken van de nieuwsbrief, website, social media en verschillende vormen van promotie voor de vereniging voor hun rekening.

Wil je je aansluiten bij deze werkgroep, stuur een bericht naar: info@cocleiden.nl

VOORLICHTING

Vanuit het COC Leiden worden voorlichtingen over LHBTI+ op scholen gegeven. Deze werkgroep houdt zich bezig met de inhoud van deze voorlichtingen, en de aanvragen die gedaan worden.

OVERZICHT.jpg
bottom of page