WERKGROEPEN

COC Leiden bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken voornamelijk vanuit werkgroepen. De vereniging telt 16 werkgroepen. Deze werkgroepen worden aangestuurd door een coördinator. De werkgroep is ook gekoppeld aan een bestuurslid die de betreffende werkgroep in hun portefeuille heeft zitten. Hieronder een kort overzicht van de werkzaamheden van de werkgroepen. De werkgroepen zijn te verdelen onder activiteiten werkgroepen, advies en overkoepelend. Voor specifieke vragen betreffende een werkgroep graag een mail sturen naar info@cocleiden.nl. Op de pagina Agenda vind je een overzicht van de komende activiteiten. 

Activiteiten werkgroepen
Deze werkgroepen houden zich voornamelijk bezig met de organisatie van evenementen voor hun doelgroep. Op de pagina Activiteiten vind je hier meer informatie over.

Jong&Out
 

De werkgroep Jong&Out organiseert eens per maand een evenement. Van een spelletjes avond tot een kletsmiddag en andere leuke activiteiten. Het doel is om eren veilige plek te creëren waarbij je andere LHBTI+ jongeren kunt ontmoeten.

ExpresZo
 

De werkgroep ExpresZo richt zich op activiteiten voor jong volwassenen tussen de 18-27 jaar. Eens per maand organiseren zij meetings waar ze bij elkaar komen in een gezellige sfeer. In het verleden is er al een pubquiz georganiseerd, een feest en een spelletjes avond.

Transgendergroep Leiden
 

De Transgendergroep organiseert eens per maand op een zaterdagavond een bijeenkomst waar transgender personen zichzelf kunnen zijn. Dit doen zij door een gezellige besloten avond te organiseren met een informatief karakter.

AutiRoze
 

Regelmatig organiseert deze werkgroep ontmoetingsactiviteiten en houden zij zich bezig met het zichtbaar maken van mensen met autisme.

Wensouders
 

De werkgroep is opgericht met het doel roze koppels te kunnen adviseren welke stappen nodig zijn om hun kinderwens vorm te geven.

40+ Cafe
 

Op één zondagmiddag in de maand organiseert deze werkgroep een gezellige bijeenkomst. Hier krijgen de 40+ bezoekers de kans om elkaar te leren kennen en gezellig een drankje te doen.

Horeca
 

Dit is één van de grootste werkgroepen. Zij houden zich bezig met de horeca van COC Leiden, namelijk De Kroon. In De Kroon worden verschillende meetings vanuit het COC Leiden georganiseerd. Ook is De Kroon twee avonden in de week geopend voor bezoekers, en wordt De Kroon verhuurt aan andere organisaties. Deze werkgroep (mede-) organiseert evenementen en draagt zorg voor de bemanning van de bar.

Sunday Times
 

Elke maand organiseert deze werkgroep een women- only meeting. De laatste zondag van de maand wordt De Kroon gebruikt om een gezellige avond voor vrouwen van alle leeftijdscategorieën te organiseren.

Cocktail
 

Door het organiseren van maatjescontact en activiteiten voor en met asielzoekers en vluchtelingen wil deze werkgroep het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBTI+ geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving.

Zonder Stempel
 

Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking die ook lesbisch, homo- of biseksueel zijn.

Respect2Love

Vanuit Respect2love wordt er informatie en advies gegeven aan bi culturele LHBTI+'ers. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd zodat iedereen de kracht vind om zichzelf te kunnen zijn.  

Advies

Deze commissies zijn opgericht met het doel om het bestuur te voorzien van onafhankelijk advies.

Kascommissie
 

De leden van de Kascommissie werken nauw samen met de penningmeester van het bestuur. Hierbij hebben zij een adviserende en controlerende rol in de inkomsten en bestedingen van COC Leiden.

Benoemingscommissie
 

Deze werkgroep neemt sollicitaties af voor nieuwe bestuursleden. In overleg met elkaar doen zij een advies aan het bestuur voor een mogelijk nieuw bestuurslid.

 

Overkoepelend
 

Deze werkgroepen houden zich bezig met het verschaffen van informatie, advies en organiseren meetings ten behoeve van COC Leiden. Daarbij zijn zij niet gericht op één specifieke doelgroep, maar zij werken meer vanuit de visie van het COC Leiden.

PR & Communicatie
 

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle interne en externe vormen van communicatie vanuit COC Leiden. Daarbij geven zij advies aan het bestuur. Ook nemen zij de uitvoerende taken van de nieuwsbrief, website, social media en verschillende vormen van promotie voor de vereniging voor hun rekening.

Voorlichting
 

Vanuit het COC Leiden worden voorlichtingen over LHBTI+ op scholen gegeven. Deze werkgroep houdt zich bezig met de inhoud van deze voorlichtingen, en de aanvragen die gedaan worden.

 

Politiek
 

Informatie over deze werkgroep volgt nog.