top of page
Zoeken

COC Leiden in de maatschappij...

COC Nederland lanceert in samenwerking met partners e-learning ‘Hoe bied je LHBTI-jongeren een veilige onderwijsomgeving?’


Op Paarse vrijdag (11 december jl) heeft COC Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS, Movisie en 113 Zelfmoordpreventie een e-learning gelanceerd die onderwijsprofessionals ondersteunt bij het creëren van een veilige omgeving op school voor LHBTI-jongeren en jongeren die twijfelen over hun seksuele of genderidentiteit.


De e-learning is in opdracht van het ministerie ontwikkeld door COC Nederland, 113 Zelfmoordpreventie en Movisie. Movisie is een landelijk kennisinstituut voor samenhangende aanpak van sociale vraagstukken en als zodanig een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en andere instanties t.a.v. LHBTI-issues. Het doel van de e-learning is het terugdringen van suïcidaliteit bij kwetsbare jongeren. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat jongeren uit de LHBTI-gemeenschap vijf keer vaker aan zelfdoding denken en vier keer vaker een poging tot zelfdoding doen in vergelijking met leeftijdsgenoten die hetero zijn.


In de e-learning is vooral aandacht voor het signaleren van depressiviteit en suïcidale gevoelens en wordt uitgelegd hoe onderwijsprofessionals het gesprek met scholieren kunnen aangaan over seksuele en genderdiversiteit. Daarnaast zijn er tips and trick om een veilige inclusieve omgeving te creëren en wordt doorverwezen naar externe instanties die hulp kunnen bieden. Er wordt hierbij gebruik gemaak van herkenbare casuïstiek gebaseerd op interviews met docenten en scholieren. Je kunt deze ook terugkijken op de website www.iedereenisanders.nl


De e-learning is onderdeel van de campagne ‘Iedereen is Anders’ die als centrale boodschap heeft ‘jij bent ok, zoals je bent!’ De focus is gericht op het empoweren van jongeren zelf om depressie en suïcidaliteit te voorkomen, maar ook door de omgeving van deze jongeren te informeren over de kwesties die LHBTI-jongeren op dit vlak kunnen ervaren. Omdat jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen op school (los van Corona) is het cruciaal dat er in het onderwijs aandacht is voor seksuele en genderdiversiteit om een veilige omgeving te creëren voor iedere leerling.


Het was dan ook geen toeval dat de lancering plaatsvond op Paarse Vrijdag. Door zich elk jaar op de tweede vrijdag van december in het paars te steken zetten scholen zich met hulp van hun GSA (Gender & Sexuality Alliance) in voor seksuele en genderdiversiteit als norm.


De e-learning is gratis te doorlopen via de Movisie Academie. Geïnteresseerde scholen kunnen een account aanmaken. Voor meer informatie zie: www.movisie.nl


- Bert Zinger


42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page