DONEER

HELP MEE

Jouw bijdrage maakt een verschil

COC Leiden is een maatschappelijke belangenvereniging die afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, ledengelden en subsidies. Extra inkomsten in de vorm van donaties zijn altijd erg welkom.

Doneren

Wil je het werk en de activiteiten van COC Leiden financieel steunen? Maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer NL 58 INGB 0003 7375 50 ten name van COC Leiden o.v.v. ‘donatie’. 

ANBI-status

Omdat COC Leiden door de Belastingdienst aangewezen is als algemeen nut beogende instelling (ANBI), kan een donatie fiscaal aantrekkelijk zijn. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.