ANBI

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen. Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar van de belasting. Het RSIN-nummer van COC Leiden is 809750132.