top of page

ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Wat kan ik ermee?

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen. Giften (geld/tijd) aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar van de belasting. Het RSIN-nummer van COC Leiden is 809750132. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

bottom of page