top of page

DOELSTELLING

COC Leiden komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s).

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in onze regio. We streven naar een samenleving waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

person-s-hand-forming-heart-3802075.jpg
bottom of page