top of page
bilogo.png

OVER BI+ ZIJN

Voel je je seksueel of romantisch aangetrokken tot meer dan één geslacht of gender? Of ben je misschien nog zoekend? Weet dan dat ongeveer één miljoen mensen in Nederland bi+ gevoelens of verlangens hebben. Dat is 1 op de 17!

Deze groep is vaak onzichtbaar. Veel bi+ mensen missen een gevoel van community. Ook zijn bestaande lhbti+-gemeenschappen niet altijd bi+ inclusief. Daarom hebben COC Leiden en Bi+ Nederland de handen ineengeslagen en zij wij er voor met Bi+ activiteiten in Leiden!

BI+ LEIDEN

BI+ Leiden is er voor iedereen die op meer dan één gender valt, en zich bijvoorbeeld bi-, pan-, poly-, omni-, multiseksueel/romantisch,

queer, flex, fluïde, anders of helemaal niet labelt. 

We komen 1 keer per maand bij elkaar op iedere tweede zaterdag van de maand. De inloop is vanaf 19:00 en we beginnen om 19:30 met het programma. De avond eindigt tussen 22:00 en 22:30. We hebben om de maand een wisselend programma. De ene keer is meer informatief, de andere keer meer casual.

Denk bijvoorbeeld aan een lezing, samen eten, een panel, wandelen en speedfriending. Houd onze socials in de gaten voor het programma of de coc agenda. Wees welkom!

heart2.jpg
socials3.jpg

SOCIALS

CHECK ONZE SOCIALS VOOR ONZE ACTIVITEITEN

instagram.com/biplusinleiden

facebook.com/biplusinleiden

Wil je graag meer weten of heb je wensen/vragen of een leuk idee, mail naar bplus@cocleiden.nl

Wil je op onze mailingslijst, mail naar biplus@cocleiden.nl

BI+ NEDERLAND

BI+ Nederland heeft als slogan: "meer ruimte voor iedereen". We willen bijdragen aan een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren. Waarbij dat allemaal los staat van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie. En heel belangrijk: met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Een belangrijk speerpunt van bi+ Nederland is het ter discussie stellen van de monoseksuele (vallen op één gender). Daarnaast zijn gender- en relatiediversiteit ook belangrijke aandachtspunten. Met andere woorden: wij zien graag meer ruimte voor mensen om buiten de lijntjes te kleuren. En dat de lijntjes opgerekt of minder belangrijk worden, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Dat doen we onder andere door community building, belangenbehartiging en onderzoek.

Voor meer informatie ga naar: https://biplus.nl/

logos.jpg
bottom of page