top of page

JONG & OUT

Wat is Cocktail?

Met het project Cocktail wil COC Leiden het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en/of interseksen (LHBTI+) doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse LHBTI+ gemeenschap.

 

Achtergrond

Vluchtelingen moeten vaak lang wachten op een betere toekomst. Dit vraagt van deze mensen veel geduld. Geduld is soms moeilijk op te brengen in een asielzoekerscentrum met verschillende – soms vijandige – nationaliteiten, verschillende culturen en waar iedereen een eigen vluchtverhaal heeft, vaak vol onverwerkte emoties en trauma’s. Daar komt nog bij dat LHBTI+-gevoelens en -gedragingen in een asielzoekerscentrum – net als in het land van herkomst – vaak verborgen gehouden (moeten) worden uit angst voor negatieve en zelfs agressieve reacties uit de directe omgeving. Maar ook als een asielzoeker eenmaal een verblijfstatus heeft gekregen en mogelijk al een eigen woning heeft, verkeert hij/zij vaak nog in een groot isolement omdat hij/zij niet geaccepteerd wordt door zijn/haar eigen landgenoten.

 

Cocktail wil het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBTI+ geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving. Dit doet Cocktail door hen in contact te brengen met vrijwilligers via (één-op-één) maatjescontact en door het organiseren van activiteiten voor en met deze doelgroep. Ook wil Cocktail waar mogelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat en het verhogen van de veiligheid van LHBTI’s in asielzoekerscentra.

COCKTAIL

Of course gay men dress well. They didn’t spend all that time in the closet doing nothing.

bottom of page