AUTIROZE

Wat is Autiroze?

AutiRoze is er voor mensen met autisme. We organiseren regelmatig ontmoetingsactiviteiten en werken aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van autisme.

Doelgroep
Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair gericht op LHBT met autisme. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. Ook mensen met een andere vorm van neurodiversiteit (bijvoorbeeld ADHD) zijn welkom. De focus van de groep en activiteiten die we organiseren zijn echter gericht op mensen met autisme.

" I think beauty comes from actually knowing who you are. That’s real beauty to me "

Ellen De Generes