AUTIROZE

Wat is AutiRoze?

AutiRoze is er voor mensen met autisme. We organiseren regelmatig ontmoetingsactiviteiten en werken aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van autisme.

Doelgroep


Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair gericht op LHBTI+-ers met autisme. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. Ook mensen met een andere vorm van neurodiversiteit (bijvoorbeeld ADHD) zijn welkom. De focus van de groep en activiteiten die we organiseren is echter gericht op mensen met autisme.

Bijeenkomsten

Iedere 2de maandag van de maand organiseren we een activiteit van 19.30 - 21.00 uur in de bovenruimte van cafe de Kroon, Langegracht 65 in Leiden.

Informatie en aanmelden

Mail naar autiroze@cocleiden.nl