top of page

AUTIROZE

Wat is AutiRoze?

 

AutiRoze is er voor mensen met autisme. We organiseren regelmatig ontmoetingsactiviteiten en werken aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van autisme.

Doelgroep

Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair gericht op LHBTI+-ers met autisme. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. Ook mensen met een andere vorm van neurodiversiteit (bijvoorbeeld ADHD) zijn welkom. De focus van de groep en activiteiten die we organiseren is echter gericht op mensen met autisme. 

Bijeenkomsten

Iedere 2e donderdag van de maand komen we samen van 19.30 - 21.00 uur in de beneden- of bovenruimte van café de Kroon, Langegracht 65 in Leiden. In de maand augustus slaan we altijd een keer over vanwege vakanties.

Hoe zien de bijeenkomsten eruit?

We houden meestal een borrel, wat betekent dat je vrij bent om deel te nemen aan gesprekken. Misschien wil je misschien eerst de 'kat uit de boom' kijken. En vooral luisteren.  Wij zorgen altijd voor 1 of 2 gastmensen zodat je bij je eerste bezoek nooit alleen bent. Als je voor een eerste keer langskomt, vind je dat misschien erg spannend. Misschien helpt het je om vooraf met een van ons een afspraak te maken, zodat we je ontmoeten bij de voordeur. 

 

Omdat het hier om mensen met autisme gaat, houden we rekening met prikkels. Muziek staat zacht of uit, verlichting is gedimd. In de afgelopen bijeenkomsten hebben we gezien dat gesprekken meestal vanzelf ontstaan, ook bij degenen die moeite hebben met sociale contacten. De leeftijd van de bezoekers varieert van 18 tot en met pakweg 65. 

Wil je meer weten?

Mail naar autiroze@cocleiden.nl

bottom of page