LOKALE REGELS

Lokale regels COC Leiden en De Kroon
Ik ben respectvol

Ik aanvaard iedereen als een volwaardig en waardevol mens.

Ik accepteer iedereen

Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Iemand is wie hij/zij/hen zelf zegt te zijn, ik oordeel daar niet over. Iedereen telt mee binnen de vereniging,

Ik bewaak en respecteer grenzen

Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Ik geef mijn eigen grenzen aan en spreek degene aan die over mijn grenzen gaat.

Ik vertoon goed gedrag

Ik ben betrokken en behandel de ander met respect. Ik respecteer het recht op privacy van de ander en houd daar met mijn vragen en opmerkingen rekening mee. In mijn taalgebruik let ik erop dat het sociaal en gepast is. Ik uit eventueel ongenoegen of boosheid op een respectvolle manier, hierbij is er geen ruimte voor fysiek geweld en dreigementen

Ik ben verantwoordelijk bezig

Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen. Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de vereniging.

Ik bewaak deze gedragsregels

Als lid van de verenging, deelnemer aan activiteiten of bezoeker van de Kroon accepteer ik deze regels en zal ik mij eraan houden. Wij spreken elkaar op respectvolle wijze aan wanneer iemand zich niet aan de geldende gedragsregels houdt. Zo helpen we elkaar een veilige omgeving te creëren. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. Als ik per ongeluk een regel overschreden heb bied ik mijn excuses aan en ga in gesprek met de ander om nog beter de grenzen van de ander te begrijpen. We praten met elkaar, niet over elkaar.