Roze wens ouders


De projectgroep Roze Wensouders, bestaande uit wensoudercoach Ineke Heesterbeek en familiejurist Akycha Tegelaar, wil voorzien in de behoefte aan informatie over roze ouderschap. Voor wensvaders en wensmoeders zijn hiervoor diverse mogelijkheden als adoptie, draagmoederschap, co-ouderschap en (bekende) donoren.

De projectgroep Roze Wensouders is er voor homo’s en lesbiennes met een kinderwens die zich zowel in een oriënterend als een meer gevorderd stadium bevinden. Een kinderwensbijeenkomst kan het startschot zijn om te onderzoeken hoe zij hun wens in vervulling kunnen laten gaan. Het kan zelfs de mogelijke ontmoeting met een toekomstige co-ouder of donor zijn.


Het roze ouderschap vraagt om de nodige voorbereidingen. Wie kan ons/mij helpen om een kind te krijgen? Is degene betrokken bij de opvoeding? Hoe zit het met het juridisch ouderschap? Hoe is dat voor mijn kind? Hoe reageert de omgeving? Veel vragen dus, waarover nagedacht dient te worden, en waarop wellicht geen pasklaar antwoord is.


De projectgroep organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten rondom het thema “roze wensouders”. Gedurende deze voorlichting wordt een overzicht gegeven van alle ins en outs op het praktische, emotionele én het juridische vlak die roze wensouders tegenkomen bij het vormgeven van een gezin. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de bezoekers meegenomen in het proces.

Een samenwerking met de Fiom en COC Leiden is gestart in 2011 om bijeenkomsten te organiseren met als thema Homoseksualiteit en Kinderwens. Dit was onder de naam Rainbow Families. Daar zijn een aantal bijeenkomsten geweest, waarbij wisselend informatievoorziening (door onder andere een jurist, arts en ervaringsdeskundigen) en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen aan bod kwamen. Er zijn een paar bijeenkomsten georganiseerd, waar zelfs een baby uit voortgekomen is. In mei 2016 is de werkgroep Rainbow Families overgegaan in de projectgroep Roze Wensouders met als doel om binnen maar ook buiten Leiden voorlichting te geven aan roze wensouders.


Ineke Heesterbeek

Ineke heeft een praktijk in Leiden, waar ze mensen met een kinderwens begeleid. Dit gaat om mensen met vruchtbaarheidsproblemen, singles en homoseksuelen (LHTBI’ers). Voor hen is het niet vanzelfsprekend hun kinderwens vorm te geven.Zij is gespecialiseerd in het begeleiden bij alle praktische en emotionele zaken rond kinderwens, zoals draagmoeders, co-ouderen, (bekende of onbekende) donoren en adoptie. Ze coacht je om de keuzes die het beste bij je past te onderzoeken. Ze kijkt samen met je wat de consequenties zijn voor jullie en je toekomstige kind. Als roze wensouder heb je altijd met een andere partij te maken, een draagmoeder, donor of co-ouder. Dit betekent dat er extra afstemming en goede communicatie nodig is om alles goed te regelen. Hierin kan ik je coachen. In aanloop om tot een keus te komen. Of als je al met iemand gestart bent om je kinderwens vorm te geven. Eerder heb ik de bijeenkomsten van de Rainbow Families mede georganiseerd en ben blij dat ik hier met de Projectgroep Roze Wensouders verder mee kan gaan.

www.heesterbeek-hulpverlening.nl


Akycha Tegelaar

Akycha is gespecialiseerd in het familie- en erfrecht en in het bijzonder in het geven van juridisch advies bij het vormgeven van een kinderwens bij een roze gezin.Het stichten van een gezin is net wat ingewikkelder voor roze koppels dan voor heterokoppels daarom vindt zij het belangrijk om de juridische kant te belichten en wensouders van te voren te informeren over juridische aspecten.

Akycha is te bereiken via e-mailadres: tegelaar@bmsnotarissen.nl”.


Voor meer informatie en het opgeven voor een roze wensouderbijeenkomst is de projectgroep bereikbaar via e-mailadres: rozewensouders@cocleiden.nl.


Nieuws

 • geslotensamenwerking.jpg
  20 mei 2019 Algemene Ledenvergadering


  Op maandag 20 mei 2019 vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats

 • Bevrijdingsmonument_Noorderplantsoen.JPG
  Dodenherdenking 2019


  COC Leiden herdenkt ook op 4 mei

 • 13221451_1782293148667262_2971897962094201852_n.jpg
  Vacature voor Jong & Out


  Gezocht! Nieuwe Jong en out begeleiders voor de Jong&Out groep van COC Leiden

 • Agenda


  COC Leiden | Langegracht 65 | 071-5220640 | info@cocleiden.nl | Inloggen