Roze wens ouders


De projectgroep Roze Wensouders, bestaande uit wensoudercoach Ineke Heesterbeek en familiejurist Akycha Tegelaar, wil voorzien in de behoefte aan informatie over roze ouderschap. Voor wensvaders en wensmoeders zijn hiervoor diverse mogelijkheden als adoptie, draagmoederschap, co-ouderschap en (bekende) donoren.

De projectgroep Roze Wensouders is er voor homo’s en lesbiennes met een kinderwens die zich zowel in een oriënterend als een meer gevorderd stadium bevinden. Een kinderwensbijeenkomst kan het startschot zijn om te onderzoeken hoe zij hun wens in vervulling kunnen laten gaan. Het kan zelfs de mogelijke ontmoeting met een toekomstige co-ouder of donor zijn.


Het roze ouderschap vraagt om de nodige voorbereidingen. Wie kan ons/mij helpen om een kind te krijgen? Is degene betrokken bij de opvoeding? Hoe zit het met het juridisch ouderschap? Hoe is dat voor mijn kind? Hoe reageert de omgeving? Veel vragen dus, waarover nagedacht dient te worden, en waarop wellicht geen pasklaar antwoord is.


De projectgroep organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten rondom het thema “roze wensouders”. Gedurende deze voorlichting wordt een overzicht gegeven van alle ins en outs op het praktische, emotionele én het juridische vlak die roze wensouders tegenkomen bij het vormgeven van een gezin. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de bezoekers meegenomen in het proces.

Een samenwerking met de Fiom en COC Leiden is gestart in 2011 om bijeenkomsten te organiseren met als thema Homoseksualiteit en Kinderwens. Dit was onder de naam Rainbow Families. Daar zijn een aantal bijeenkomsten geweest, waarbij wisselend informatievoorziening (door onder andere een jurist, arts en ervaringsdeskundigen) en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen aan bod kwamen. Er zijn een paar bijeenkomsten georganiseerd, waar zelfs een baby uit voortgekomen is. In mei 2016 is de werkgroep Rainbow Families overgegaan in de projectgroep Roze Wensouders met als doel om binnen maar ook buiten Leiden voorlichting te geven aan roze wensouders.


Ineke Heesterbeek

Ineke heeft een praktijk in Leiden, waar ze mensen met een kinderwens begeleid. Dit gaat om mensen met vruchtbaarheidsproblemen, singles en homoseksuelen (LHTBI’ers). Voor hen is het niet vanzelfsprekend hun kinderwens vorm te geven.Zij is gespecialiseerd in het begeleiden bij alle praktische en emotionele zaken rond kinderwens, zoals draagmoeders, co-ouderen, (bekende of onbekende) donoren en adoptie. Ze coacht je om de keuzes die het beste bij je past te onderzoeken. Ze kijkt samen met je wat de consequenties zijn voor jullie en je toekomstige kind. Als roze wensouder heb je altijd met een andere partij te maken, een draagmoeder, donor of co-ouder. Dit betekent dat er extra afstemming en goede communicatie nodig is om alles goed te regelen. Hierin kan ik je coachen. In aanloop om tot een keus te komen. Of als je al met iemand gestart bent om je kinderwens vorm te geven. Eerder heb ik de bijeenkomsten van de Rainbow Families mede georganiseerd en ben blij dat ik hier met de Projectgroep Roze Wensouders verder mee kan gaan.

www.heesterbeek-hulpverlening.nl


Akycha Tegelaar

Akycha is gespecialiseerd in het familie- en erfrecht waarbij zij zich in het bijzonder heeft gespecialiseerd in het geven van juridisch advies bij het vormgeven van een kinderwens bij een roze gezin. Zij is werkzaam bij Kroes & Tegelaar, specialisten in familie- en erfrecht. Met haar kantoor wil zij graag een lage drempel vormen voor LHTBI’ers. Zij houdt één keer in de twee weken een avondspreekuur in de COC’s Leiden en Haaglanden waarbij de eerste 30 minuten van de bespreking gratis zijn. In de projectgroep richt zij zich specifiek op voorlichting aan roze wensouders. Het stichten van een gezin is net wat ingewikkelder voor roze koppels dan voor heterokoppels, daarom vindt zij het belangrijk om de juridische kant te belichten en wensouders van te voren te informeren over juridische aspecten.

Voor meer info:

www.familiejuristen.nl


Voor meer informatie en het opgeven voor een roze wensouderbijeenkomst is de projectgroep bereikbaar via e-mailadres: rozewensouders@cocleiden.nl.


Nieuws

 • 26168309_10155926352017141_7392954859224723029_n.jpg
  Uitstel ALV


  Gezien de gebeurtenissen tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari heeft het bestuur besloten de geplande ALV van 31 januari met 3 weken te verplaatsen naar 21 februari. We zoeken in de tussentijd naar een oplossing met alle betrokkenen. De agenda en…

 • 24991365_10155853459187141_3071920978206983611_n.jpg
  Nieuwjaarsreceptie zaterdag 13 januari 20:00 -23:00 uur


  COC Leiden nodigt iedereen die LHBTI+ emancipatie een warm hart toedraagt uit om het glas te heffen met bestuur en vrijwilligers. Ook presenteren we tijdens de borrel het programma '50 jaar Leidse homobeweging 1968 - 2018'

 • 35987121_1_O.jpg
  Vacatures COC Leiden


  Vacatures COC Leiden - COC Leiden zoekt jou! Bestuurstaken 1. Secretaris doet... - verslaglegging van de organisatie - communicatie naar de leden - bewaken van de tijdlijn - in de gaten houden opvolging acties - naar eigen inzicht! Mail voor…

 • Agenda


  COC Leiden | Langegracht 65 | 071-5220640 | info@cocleiden.nl | Inloggen